Tin tức

Thư của Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group động...

20/03/2020

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công...

Chi tiết >>

Saigontourist Group kích cầu du lịch lần 1 năm 2020...

25/02/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2020 Chung tay cùng ngành du lịch thành...

Chi tiết >>

Chương trình kích cầu của hệ thống...

25/02/2020

Chương trình kích cầu của hệ thống Saigontourist Group lần 1

Chi tiết >>

Saigontourist Group triển khai đồng bộ các nhóm...

11/02/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2020 Ngay từ khi bệnh viêm đường hô...

Chi tiết >>