Bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Sài Gòn - Cam Ranh

26/12/2016

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN – TNHH MTV
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN - CAM RANH

(Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐTV ngày 23/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tại Công ty cổ phần Sài Gòn - Cam Ranh)

 

1

Tổ chức phát hành

:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN - CAM RANH

 

Địa chỉ:

:

Lô D8b, Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

 

Điện thoại

:

(058) 35 24 939

Fax: (058) 35 24 929

2

Ngành nghề kinh doanh chính

:

Dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí, kinh doanh BĐS.…

3

Vốn điều lệ thực góp

:

100.000.000.000 Đồng

4

Số cổ phần phát hành thêm

:

40.000.000 Cổ phần

5

Vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Sài Gòn - Cam Ranh: 25.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá), chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ thực góp của Công ty Cổ phần Sài Gòn - Cam Ranh.

6

Số lượng quyền mua chào bán

:

2.500.000 quyền mua cổ phần (tỷ lệ thực hiện quyền 1:4)

6

Tổ chức thực hiện bán đấu giá

:

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN – TNHH MTV

7

Điều kiện tham dự

:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện được quy định tại Quy chế bán đấu giá

8

Quyền mua Cổ phần bán đấu giá

 

 

-

Loại chứng khoán

:

Quyền mua cổ phần;

Số lượng

:

2.500.000 quyền mua cổ phần;

-

Mệnh giá cổ phần phát hành

:

10.000 đồng/cổ phần;

Giá khởi điểm

:

3.300 đồng/quyền mua cổ phần;

-

Giá cổ phần phát hành thêm

:

10.000 đồng/cổ phần;

Số lượng mua tối đa

:

2.500.000 quyền mua cổ phần.

9

Thời gian và địa điểm phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

:

Trong giờ làm việc của các ngày làm việc trong tuần từ ngày 08h00 26/12/2016 đến 16h00 ngày 13/01/2017 tại địa điểm: 23 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

10

Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá

:

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần.

11

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá

:

09h00 ngày 23/01/2017

12

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

:

Văn phòng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV, 23 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

13

Thời gian nộp tiền mua quyền mua

:

Trong giờ làm việc của các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/01/2017 đến 06/02/2017

14

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

:

Trong giờ làm việc của các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/01/2017 đến 06/02/2017

15

Cung cấp Đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần.

               
 

 

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phần có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website: www.saigon-tourist.com)

 

Tin mới