Câu lạc bộ D'Palm

Địa chỉ: Số 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84.8. 38237380 | Fax: 84.8. 38237378 | Email:info@grandhotel.vn |

Khách sạn & Khu du lịch