Câu lạc bộ First Bingo

Địa chỉ: 18 Hoàng Việt, Tân Bình, TPHCM, Việt Nam
Điện thoại: 84.8. 38111128 / 38111129 | Fax: 84.8. 38111072 | Email:clubfirstbingo@gmail.com |

Khách sạn & Khu du lịch