Câu lạc bộ International Tourist

Địa chỉ: 76 Lê Lai, Quận 1, TPHCM, Việt Nam
Điện thoại: 84.8. 38243760 | Fax: 84.8. 38243706 | Email:itc_sg.vn@itclubsaigon.com |

Khách sạn & Khu du lịch