Câu lạc bộ Vegas

Địa chỉ: 19 Công trường Lam Sơn, Bến Nghé, 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.8. 38247140 | Fax: 84.8. 38247139 | Email:guest@koreagames.co.kr |

Khách sạn & Khu du lịch