Công bố thông tin về việc chào bán quyền mua cổ phần của Tổng công ty Du lịch Sài gòn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sài gòn - Cam ranh

17/01/2017

THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TNHH MTV

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN - CAM RANH

(Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐTV ngày 17/01/2017 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV về việc bán thỏa thuận quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Sài Gòn - Cam Ranh)

 

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV thông báo bán thỏa thuận quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV tại Công ty cổ phần Sài Gòn – Cam Ranh như sau:

1.      Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sài Gòn – Cam Ranh:  100.000.000.000 đồng.

Vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV: 25.000.000.000 đồng (chiếm 25% vốn điều lệ).

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí, kinh doanh BĐS...

2.      Số lượng quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV tại Công ty bán đấu giá: 2.500.000 quyền mua cổ phần, giá bán: 3.300 đồng/quyền mua cổ phần (tỷ lệ thực hiện quyền 1:4, mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần).

3.      Số lượng quyền mua cổ phần chưa bán hết: 2.500.000 quyền mua cổ phần.

4.      Toàn bộ số quyền mua cổ phần chưa bán hết (2.500.000 quyền mua cổ phần) sẽ được Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 16/01/2017 đến ngày 12/02/2017 với giá khởi điểm là 3.300 đồng/quyền mua cổ phần theo các điều kiện như sau:

Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV từ 8h00 ngày 16/01/2017 đến 16h00 ngày 06/02/2017.

a) Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải đăng ký mua toàn bộ số quyền mua cổ phần chào bán của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV và đặt cọc bằng 10% giá trị quyền mua cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản:

·        Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV.

·        Số tài khoản: 007.100.0005232 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh TPHCM.

·        Nội dung: Họ tên/Số CMND/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua 2.500.000 quyền mua cổ phần tại Công ty cổ phần Sài Gòn – Cam Ranh.

b) Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

c) Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau thì Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV sẽ thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV.

d) Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV), nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua quyền mua cổ phần vào tài khoản quy định tại mục a Điểm này sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua quyền mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

e) Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền mua, nhà đầu tư thực hiện đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm cho Công ty cổ phần Sài Gòn – Cam Ranh, chậm nhất ngày 10/02/2017. Nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần qua tài khoản:

·        Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Sài Gòn – Cam Ranh.

·        Số tài khoản: 043.010.819120.0001 tại Ngân hàng SCB, chi nhánh Hai Bà Trưng.

·        Nội dung: Họ tên/Số CMND/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền mua 10.000.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Sài Gòn – Cam Ranh.

5.      Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV tại Công ty cổ phần Sài Gòn – Cam Ranh liên hệ và nộp đơn đăng ký mua quyền mua cổ phần theo địa chỉ sau:

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Phòng Tài chính kế toán)

Địa chỉ: 23 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 3822 5887                        Fax: (08) 3824 3239

Trân trọng./.

* Các văn bản liên quan: tại về tại đây: Công bố thông tinTin mới