Công viên Nước Đầm Sen

Địa chỉ: 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Min, Việt Nam
Điện thoại: 84.8. 38589991 / 38588418 | Fax: 84.8. 38588419 | Email:lienhe@damsenwaterpark.com.vn |

Khách sạn & Khu du lịch