Công viên Văn Hóa Đầm Sen

Địa chỉ: 03 Hoa Binh St., Dist. 11, Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện thoại: 84.8. 38841193 / 39634963 | Fax: 84.8. 39633073 | Email:info.pkd@damsenpark.vn |

Khách sạn & Khu du lịch