Cụm KS Thanh Bình

Địa chỉ: 512 Ly Thuong Kiet Street, Ward 7, Tan Binh District, HCMC.
Điện thoại: (84)8 39716568 | Fax: (84)8 39716571 | Email: info@thanhbinhhotelsgroup.com |

Khách sạn & Khu du lịch