Khách sạn Oscar

Địa chỉ: 68A Nguyen Hue Ave., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện thoại: (84-8) 38292959 - 38292958 | Email:oscarsaigonhotel@oscar-saigonhotel.com |

x

Khách sạn Oscar

Chi tiết
Diện tích:
Sức chứa:
Diện tích:
Sức chứa:

Khách sạn & Khu du lịch