Khách sạn Palace

Địa chỉ: 56-66 Nguyen Hue St, 1 District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Điện thoại: (84-8) 38292860 | Fax: (84-8) 38244229 | Email:reservation@palacesaigon.com |

x

Khách sạn Palace

Chi tiết
Diện tích:
Sức chứa:

Khách sạn & Khu du lịch