Khách sạn Sài Gòn - Cần Thơ

Địa chỉ: 55 Phan Dinh Phung St., Ninh Kieu Dist., Can Tho City, Vietnam
Điện thoại: (84)710 3825831 | Fax: (84)710 3823288 | Email:sgcthotel@hcm.vnn.vn |

Khách sạn & Khu du lịch