Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn

The best hotel in Quy Nhon

Chi tiết

Địa chỉ: 24 Nguyen Hue St, Quy Nhon city, Binh Dinh, Vietnam
Điện thoại: (84)56 3820100 - 3829922 | Fax: (84)56 3828128 | Email:sales3@saigonquynhonhotel.com.vn |

x

Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn

Chi tiết
Diện tích:
Sức chứa:
Diện tích:
Sức chứa:

Khách sạn & Khu du lịch