Khách sạn Saigon – Kim Liên

Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, tiền thân là khách sạn Kim Liên, công trình được xây dựng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/1990), trên quê hương của Người. Tại đây, đã diễn ra hội thảo quốc tế "Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phòng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới " với sự tham dự của 40 quốc gia trên thế giới và là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng chào mừng 100 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ: 25 Quang Trung, Vinh, Nghe An
Điện thoại: (84)38 3838899 | Fax: (84)38 3952898 | Email:contact@saigonkimlien.com.vn |

Khách sạn & Khu du lịch