Tin tức

Quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch

(TITC) - Ngày 24/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1037/QĐ-TTg về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu là phát...

12/07/2014

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tham dự chương trình “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên Bang Nga” năm 2014

(TITC) - Ngày 24/6/2014, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự chương trình “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga” năm 2014 tại ba thành phố Matxcơva, St Petersburg và Yaroslavl (Liên bang...

12/07/2014

Phiên họp Hội đồng Tư vấn du lịch lần thứ 4

Sáng 10/7/2014, phiên họp Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) lần thứ 4 đã diễn ra tại Hà Nội với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và...

12/07/2014

Tuần phim chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt

Từ ngày 17 đến 23/7, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Tuần phim chào mừng năm Du...

12/07/2014

Trang