Nhà hàng Cung Đình - Khách sạn Rex

Địa chỉ: 146 - 150 Pasteur Phường Bến Nghé Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.8. 38292185 | Fax: 84.8. 38296536 | Email:royalrest@gmail.com |

Nhà hàng