Nhà hàng Vietnam House

Địa chỉ: 93 - 95 Dong Khoi St., Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện thoại: (84.8) 3829 1623 | Fax: (84.8) 3829 7286 | Email:vietnamhouse.rest@bongsencorporation.com.vn |

Nhà hàng