Khách sạn Bông Sen

Add: 61 - 63 Hai Ba Trung St., Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84)8 38235818 | Fax: (84)8 38235816 | Email:info@bongsenhotel2.com |

Hotel & Resort