CTCP Du lịch Tân Định (Fiditour)

Add: 129 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (208) 39 14 14 14 | Fax: (028) 39 14 13 63 | Email:fidi@fiditour.com |

Hotel & Resort