Rung Sac forest resort

Địa chỉ: Thạnh Thới, Long Hòa, Cần Giờ, TP. HCM, Viet Nam
Điện thoại: (84-8) 3874 3150 - 3874 3335 | Fax: (84-8) 3874 3150 - 3874 3334 | Email:sales@cangioresort.com.vn |

Khách sạn & Khu du lịch