Công bố thông tin

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 & Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 & Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp Tình hình đổi mới, sắp xếp Doanh nghiệp năm 2018    

27/03/2018

Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Saigontourist đầu tư tại Công ty Cổ phần Sài Gòn - Cam Ranh

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV ngày 17/07/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (Saigontourist) về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sài Gòn - Cam Ranh và Công văn số...

25/10/2017

Công bố thông tin công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng năm 2017

Báo cáo Công ty mẹ 6 tháng 2017 Báo cáo hợp nhất 6 tháng 2017

15/08/2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TNHH MTV TẠI CÔNG TY CP BĐS EXIM

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV đã nhận được Công văn số 4383/UBCK-QLCB ngày 28/06/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại Công ty Cổ...

06/07/2017

Trang