Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017

BCTC Kiểm toán công ty mẹ năm 2017 BCTC Kiểm toán hợp nhất Tổng Công ty năm 2017

31/05/2018

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 & Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 & Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp Tình hình đổi mới, sắp xếp Doanh nghiệp năm 2018    

27/03/2018

Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Saigontourist đầu tư tại Công ty Cổ phần Sài Gòn - Cam Ranh

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV ngày 17/07/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (Saigontourist) về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sài Gòn - Cam Ranh và Công văn số 6714/UBCK-QLCB ngày 10/10/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc...

25/10/2017

Công bố thông tin công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng năm 2017

Báo cáo Công ty mẹ 6 tháng 2017 Báo cáo hợp nhất 6 tháng 2017

15/08/2017

Trang