Công bố thông tin

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Du lịch Sài gòn TNHH MTV tại Công Ty cổ phần Ê Đen

Căn cứ Công văn số 1992/UBCK-QLCB ngày 14/04/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist) tại Công ty cổ phần Ê Đen, và Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 14/03/2017 của...

21/04/2017

Thông báo sửa đổi quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (“Saigontourist”) tại Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines)

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về việc sửa đổi Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch  Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines) đã ban hành theo Quyết định...

19/04/2017

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (Saigon Tourist) tại Công ty Cổ phần Hàng Không (JetStar Pacific Airlines)

  1 Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG (JETSTAR PACIFIC AIRLINES) Địa chỉ: : Số 112 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 2 Ngành nghề kinh doanh chính : Vận tải hành khách hàng không; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận...

28/03/2017

Đại diện Saigontourist tại thị trường Nhật Bản

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       TỔNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN   THÔNG TIN BÁO CHÍ:  ĐẠI DIỆN SAIGONTOURIST TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN   TP.Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 02  năm 2017 Ngày 22/02/2017, Tổng Công ty Du lịch...

23/02/2017

Trang