Công bố thông tin

Thông báo sửa đổi quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (“Saigontourist”) tại Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines)

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông hiện hữu về việc sửa đổi Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines) đã ban hành theo Quyết định số...

31/05/2017

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Du lịch Sài gòn TNHH MTV tại Công Ty cổ phần Ê Đen

Căn cứ Công văn số 1992/UBCK-QLCB ngày 14/04/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist) tại Công ty cổ phần Ê Đen, và Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 14/03/2017 của...

21/04/2017

Thông báo sửa đổi quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (“Saigontourist”) tại Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines)

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về việc sửa đổi Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch  Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines) đã ban hành theo Quyết định...

19/04/2017

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (Saigon Tourist) tại Công ty Cổ phần Hàng Không (JetStar Pacific Airlines)

  1 Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG (JETSTAR PACIFIC AIRLINES) Địa chỉ: : Số 112 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 2 Ngành nghề kinh doanh chính : Vận tải hành khách hàng không; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận...

28/03/2017

Trang