Công bố thông tin

Đại diện Saigontourist tại thị trường Nhật Bản

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       TỔNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN   THÔNG TIN BÁO CHÍ:  ĐẠI DIỆN SAIGONTOURIST TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN   TP.Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 02  năm 2017 Ngày 22/02/2017, Tổng Công ty Du lịch...

23/02/2017

Công bố thông tin về việc chào bán quyền mua cổ phần của Tổng công ty Du lịch Sài gòn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sài gòn - Cam ranh

THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN - CAM RANH (Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐTV ngày 17/01/2017 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV về việc bán thỏa thuận quyền mua cổ phần của...

17/01/2017

Bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Sài Gòn - Cam Ranh

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN – TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN - CAM RANH (Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐTV ngày 23/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV về việc bán đấu...

26/12/2016

Công bố thông tin công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng năm 2016

Báo cáo Công ty mẹ 6 tháng 2016 Báo cáo hợp nhất 6 tháng 2016

14/09/2016

Trang