Công bố thông tin

Báo cáo tài chính 3 tháng năm 2015

Vui lòng click vào đây để tải thông tin

27/08/2015

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015

Vui lòng click vào đây để tải thông tin

27/08/2015

Thông báo mời thầu "Tư vấn kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015"

THÔNG BÁO MỜI THẦU    - Tên Bên mời thầu      : TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN – TNHH MTV  - Tên gói thầu              :  “TƯ VẤN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP, KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH...

24/08/2015

Thông tin đấu giá Công ty Cổ phần Tân Sơn

Vui lòng click vào đây để tải tài liệu.

14/08/2015

Trang