Phu Tho Tourist

Add: 15 đường số 2 Cư Xá Lữ Gia, P.15,Q.11, Tp HCM, Viet Nam
Tel: 84-8-38650921 | Fax: 84-8-38655930 | Email:info@phuthotourist.com.vn |

Hotel & Resort