Sài Gòn - Quảng Bình

Địa chỉ: 20 Quach Xuan Ky St., Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnam
Điện thoại: 0232.3822276 | Fax: 0232.3833404 | Email:sgquangbinh@sgqbtourist.com |

x

Sài Gòn - Quảng Bình

Chi tiết
Diện tích:
Sức chứa:
Diện tích:
Sức chứa:
Diện tích:
Sức chứa:

Khách sạn & Khu du lịch