Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (Saigon Tourist) tại Công ty Cổ phần Hàng Không (JetStar Pacific Airlines)

28/03/2017

 

1 Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG (JETSTAR PACIFIC AIRLINES)
Địa chỉ: : Số 112 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.


2 Ngành nghề kinh doanh chính : Vận tải hành khách hàng không; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Bốc xếp hàng hóa; Sữa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); Đại lý du lịch; Điều hành tua du lịch.


3 Vốn điều lệ thực góp doanh nghiệp : 3.522.081.420.000 VND (Bằng chữ: Ba ngàn, năm trăm hai mươi hai tỷ, không trăm tám mươi mốt triệu, bốn trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)


4 Vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines): : 40.015.250.000 đồng (tính theo mệnh giá), chiếmtỷ lệ 1,14% vốn điều lệ thực góp của Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines).


5 Tổ chức tư vấn : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM


6 Tổ chức thực hiện bán đấu giá : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM


7 Điều kiện tham dự : Tất cả các nhà đầu tư là các cổ đông hiện hữu, đáp ứng các điều kiện được quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.


8 Cổ phần bán đấu giá

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông;

- Số lượng : 363.775 cổ phần;

- Mệnh giá : 110.000 đồng/cổ phần;

- Giá khởi điểm : 15.000 đồng/cổ phần.


9 Thời gian và địa điểm phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc : Trong giờ làm việc của các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/03/2017 đến 16h00’00” ngày 19/04/2017 tại các địa điểm:
Địa điểm 1: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa điểm 2: Số 49 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh


10 Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá : Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.


11 Thời gian tổ chức cuộc đấu giá : 09h00 ngày 26/04/2017


12 Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá : Số 49 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.


13 Thời gian nộp tiền mua cổ phần : từ ngày 27/04/2017 đến 16h00’00’’ ngày 08/05/2017

 

14 Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : từ ngày 27/04/2017 đến 05/05/2017


15 Cung cấp Đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc : Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần.


Thời gian thực hiện là: sáng từ 8h00 – 11h30, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần. 

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận:

Bản công bố thông tin (tải về tại đây)

Quy chế bán đấu giá  (tải về tại đây)

trên website: www.vietinbanksc.com.vn; www.saigon-tourist.com.vn)

 

Tin mới