Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Du lịch Sài gòn TNHH MTV tại Công Ty cổ phần Ê Đen

21/04/2017
Căn cứ Công văn số 1992/UBCK-QLCB ngày 14/04/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist) tại Công ty cổ phần Ê Đen, và Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 14/03/2017 của Hội đồng thành viên Saigontourist về việc triển khai thực hiện phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Ê Đen, Saigontourist xin thông báo về việc bán đấu giá như sau:
 
1. Tổ chức phát hành: CTCP Ê ĐEN
Địa chỉ: 94 – 96 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3925.2299
 
2. Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; -   Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác …
 
3. Vốn điều lệ: 69.182.300.000 đồng (Sáu mươi chín tỷ, một trăm tám mươi hai triệu, ba trăm ngàn đồng)
 
4. Mục đích chào bán: Tái cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp ngoài ngành hoặc các doanh nghiệp mà Tổng Công ty không cần nắm giữ cổ phần.
 
5. Điều kiện tham dự đấu giá:Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Saigontourist tại Công ty cổ phần Ê Đen do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.
 
6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:   SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
 
7. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HCM
 
8. Cổ phần chào bán:
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông                                    - Bước giá: 100 (một trăm) đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần                                                    - Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 1.171.280 cổ phần                      - Số lượng mua tối đa: 1.171.280 cổ phần
- Giá khởi điểm: 4.000 đồng/cổ phần                                               - Bước khối lượng: 10 (mười) cổ phần
 
 9. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giáquy định tại Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành
 
10.Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h ngày 25/04/2017 đến 16h00 ngày 15/05/2017
 
11. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:
- Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá vào thùng phiếu của các Đại lý đấu giá: Trước 15h00 ngày 19/05/2017 tại các Đại lý đấu giá
 
12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 23/05/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/05/2017 đến 16h00 ngày 02/06/2017 tại các Đại lý đấu giá
 
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:Từ ngày 24/05/2017 đến 16h00 ngày 30/05/2017 tại các Đại lý đấu giá