THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TNHH MTV TẠI CÔNG TY CP BĐS EXIM

06/07/2017

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV đã nhận được Công văn số 4383/UBCK-QLCB ngày 28/06/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bất động sản Exim với những nội dung chính sau đây:

-       Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TNHH MTV

-       Tên tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIM

-       Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch , tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản, lập dự án đầu tư, tư vấn đầu tư – đấu thầu, quản lý dự án, phá dỡ công trình , san lấp mặt bằng , thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông thủy lợi, cấp thoát nước , hệ thống điện…

-       Vốn điều lệ thực góp của Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn: 417.840.000.000 đồng.

-       Vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Công ty TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Bất động sản Exim: 27.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá), chiếm tỷ lệ 6,46% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Exim.

-       Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Exim

-       Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.

-       Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

-       Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 2.700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,46% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Exim.

-       Giá khởi điểm đấu giá: 10.861 đồng/cổ phần.

-       Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

-       Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng thông báo.

File đính kèm:

Công văn 4383/UBCK-QLCB về việc thoái vốn của SGT tại CTCP BĐS Exim

Công bố thông tin của SGT

 

Tin mới