Về Saigontourist Group


Trang chủ > Triết lý kinh doanh

Triết lí kinh doanh

Chính trực


Hợp lực


Sáng tạo


Hiếu khách


Gắn các giá trị văn hóa bản địa với hoạt động kinh doanh tạo ra chuỗi giá trị mang thương hiệu của Saigontourist Group, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Mục tiêu doanh nghiệp đồng hành với xã hội, cộng đồng để cùng phát triển về kinh tế và các giá trị tinh thần.